Welkom bij de website van Firm Foods. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het volgen van deze voorwaarden en het hierdoor gebonden te zijn.

CONTENT

Alle content op de website van Firm Foods, inclusief codes, tekst, afbeeldingen, audio, video of een ander soort media is auteursrechtelijk beschermd en haar intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Firm Foods. De content van deze website is alleen bedoeld voor eigen niet-commercieel gebruik. U mag geen enkel materiaal kopiëren, reproduceren, publiceren, uitzenden of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DISCLAIMER

De inhoud van de website van Firm Foods wordt geleverd op een “as is” basis, zonder enige vorm van garantie, expliciet noch impliciet, zonder garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor enig particulier doel. U gebruikt de website van Firm Food op eigen risico en u neemt alle verantwoordelijkheid hiervoor aan. Firm Foods is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van deze website.

PRIVACYBELEID

Er zijn veel manieren waarop Firm Foods gegevens van u kan verkrijgen. Sommige voorbeelden hiervan zijn gegevens door navigatie of door het contact opnemen met de klantenservice.

Om gebruikers te voorzien van de meest doeltreffende en verbeterde service en om uw voorkeuren beter te begrijpen, kunnen we gegevens van u opvragen. Alle gegevens die we over u verkrijgen zullen door ons opgenomen, gebruikt en beschermd worden volgens het huidige gegevensbeschermingsbeleid en dit privacybeleid.

Firm Foods zal uw gegevens nooit aan anderen verkopen.

COOKIES

Een cookie is een klein verwijderbaar gegevensbestand dat wordt opgeslagen door onze webbrowser op onze computer. U kunt ervoor kiezen alle cookies via de instellingen van uw browser uit te schakelen.

Wij werken ook samen met andere bedrijven die gebruik maken van tracking-technologie om advertenties namens ons op het internet te plaatsen. Deze bedrijven kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen over uw bezoek aan onze website en uw interactie met onze communicatie, inclusief reclame.